Herroepingsrecht

Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen (breuk, beschadiging, verkeerde producten), kan de klant de goederen terugsturen en dit mits overhandiging van uw bestelbon en de leveringsnota van de verzendingsdienst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen inclusief de verzendkosten, zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan: Leeloo
           St-Jakobsstraat 19
           8000 Brugge
           Belgie

            
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

................................................................................................................................................................................... — Besteld op (*)/Ontvangen op (*)..................................................................................................................... — Naam /Namen consument(en) ........................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................... — Adres consument(en) ....................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

— Datum ............................................................................................................... — Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

...................................................................................................................................................................................
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.